Znakomite wyniki Newagu. Spółka wskazuje czynniki, które o tym zadecydowały

Newag podał wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej za 2020 r.  Wypracowała ona zysk netto w wysokości 218,9 mln zł, czyli o 127,4 mln więcej niż w roku 2019.