Zmiany w zarządzie CPK

Ze stanowiska członka zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego zrezygnował Patryk Damski. Do czasu wyboru następcy jego zadania przejmie prezes CPK Mikołaj Wild.