Zmiany na kolei. ”Nie ma odwrotu od zielonej energii”

PKP Energetyka i Rail Polska podpisały list intencyjny. Jego główne postanowienia to  podjęcie współpracy w celu stworzenia efektywnych i innowacyjnych rozwiązań, które umożliwią pozyskanie oraz wykorzystywanie energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł – poinformowały spółki.