Wypłacą pracownikom 14 mln zł jednorazowej nagrody

PKP Cargo zawarło porozumienia ze stronami zakładowego układu zbiorowego pracy ws. jednorazowej nagrody. Spółka przeznaczy na ten cel blisko 13,9 mln zł.