Widać hamowanie przewozów koleją. PKP Cargo wskazuje powody

Grupa PKP Cargo w październiku 2020 roku przewiozła na krajowym rynku łącznie 8,0 mln ton towarów (-10,2 proc. rok do roku), a praca przewozowa grupy wyniosła 2,1 mld tkm (-8,2 proc. w porównaniu d o tego samego okresu rok wcześniej). Tendencja spadkowa rok do roku nie objęła jednak segmentu strategicznego w strategii grupy – przewozów intermodalnych.