W Porcie Gdańsk zakończono kluczową inwestycję

W Porcie Gdańsk zakończyła się, kluczowa dla działalności firmy, rozbudowa układu drogowo-kolejowego w Porcie Zewnętrznym. Rozpoczęta w sierpniu 2018 roku inwestycja kosztowała 166 mln zł.