W 2 godziny pociągiem z Warszawy do Krakowa. To coraz bardziej realne

Minister Infrastruktury podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Wymaga to modernizacji linii i zamontowania nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym. Pierwsze pociągi mają jechać do 250 km/h w 2023 roku.