Trans Polonia miała 4,64 mln zł zysku netto w III kw. 2020 roku

Trans Polonia zanotowała 4,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 roku wobec 4,84 mln zł zysku rok wcześniej.