Spółka ma kontrakt na dostawę lokomotyw elektrycznych. Umowa warta jest ponad 60 mln zł

Newag zawarł umowę z Laude Smart Intermodal z Torunia na dostawę czterech lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniami dodatkowymi. Wartość umowy wynosi 60,4 mln zł netto- poinformował Newag.