Są wyniki Newagu. Zbigniew Jakubas zaciera ręce

Produkująca tabor kolejowy spółka Newag zarobiła w ubiegłym roku na czysto 93,4 mln zł. To ponadtrzykrotnie większy zysk niż rok wcześniej.