Rząd pracuje nad wsparciem dla LNG w transporcie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad wsparciem zastosowania LNG/CNG w transporcie. – Projekt zakłada podjęcie szeregu działań mających na celu stworzenie kompleksowych ram legislacyjnych oraz systemu różnych zachęt, umożliwiających działalność rynku LNG na takich samych zasadach, jak to ma miejsce na rynku paliwowym – mówi podsekretarz stanu, główny geolog kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa.