Przewozy pasażerskie mocno oberwały

W 2020 r. sytuacja spowodowana pandemią koronawirusa wpłynęła na całą gospodarkę kraju, również na kolej. Urząd Transportu Kolejowego przygotował opracowanie pokazujące jak światowy kryzys wpłynął na przewozy pasażerskie i towarowe. Raport przedstawia także sytuację w pierwszym półroczu 2020 r. w wybranych krajach europejskich. W niektórych spadki w przewozach pasażerskich wyniosły ponad 90 proc., a w innych – liczba pasażerów niemal pozostała na niezmienionym poziomie.