Przewoźnicy gorzko o propozycji podwyżek stawek dostępu do torów

Przygotowany przez PKP PLK projekt nowego cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej (jest na etapie konsultacji) spotkał się silną krytyką środowiska przewoźników. Do piątku Urząd Transportu Kolejowego zbierał uwagi na jego temat.