Projekt: projekty i multimodalna sieć transportowa w planie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Zasady doboru projektów oraz mapy modelowania multimodalnej sieci transportowej zostały zawarte w planie inwestycji dotyczącym Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ukazał się we wtorek. Planowane inwestycje przedstawiono w kontekście korytarzy sieci bazowej TEN-T.