Polska może wejść do mającego produkować baterie konsorcjum Francji i Niemiec

Przedstawiciele rządów Polski, Belgii i Niemiec spotkali się z unijnymi komisarzami, by rozmawiać o warunkach wsparcia dla konsorcjów, które mają produkować europejskie baterie samochodowe. Polska zapowiada dołączenie do inicjatywy Paryża i Berlina.