Nauka w służbie ekologii, także w odlewnictwie

Spoiwa organiczne na bazie żywic syntetycznych charakteryzują się dobrymi właściwościami technologicznymi, ale powodują dużą emisję szkodliwych substancji. Dlatego też współczesne badania naukowe dążą do stopniowego zastępowania spoiw otrzymywanych z surowców petrochemicznych biokompozytami polimerowymi, pochodzącymi ze źródeł odnawialnych. Jest to spójne z koncepcją zrównoważonego rozwoju, będącą jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. Zagadnienie to obecne jest również aktualnie w odlewnictwie. Czytaj dalej...