Omega Pilzno debiutuje w Zielonym Indeksie

Określają się jako firma „eco friendly transport”. Za hasłem wpisującym się w zielony trend stoją konkretne osiągnięcia.  Omega Pilzno, jeden z największych krajowych operatorów współtworzy standard zrównoważonego działania w polskim sektorze logistycznym – raportując swoje emisje gazów cieplarnianych, wymieniając tabor na czystszy i inwestując w efektywność energetyczną.