Olsztyn: Rozprawa w sprawie tramwajowego przetargu – 30 kwietnia

Na 30 kwietnia wyznaczył Sąd Okręgowy w Warszawie termin rozprawy, na której rozpatrywana będzie skarga jednego z oferentów na decyzję KIO, dotyczącą rozstrzygnięcia przetargu na rozbudowę olsztyńskiej trakcji tramwajowej – poinformował urząd miasta Olsztyna.