Oferty na na pierwszy odcinek S10 Bydgoszcz – Toruń

Dziewięć ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę pierwszego z czterech odcinków drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz Toruń pomiędzy węzłem Bydgoszcz i Emilianowem wraz rozbudową drogi krajowej nr 25 – poinformował bydgoski Oddział GDDKiA.