Odszkodowanie za lądowanie na innym lotnisku. Zapadł ważny wyrok

Przekierowanie lotu do portu lotniczego obsługującego to samo miasto, tę samą aglomerację lub ten sam region nie daje pasażerowi automatycznie prawa do odszkodowania – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE. Przedsiębiorstwo lotnicze powinno jednak zaoferować pokrycie kosztów transportu do pierwotnego miejsca docelowego.