Newag na minusie. Są wyniki

W I kwartale 2019 grupa Newag osiągnęła 141,5 mln zł przychodów ze sprzedaży i zysk EBITDA w wysokości 13,2 mln zł, ponosząc 1,3 mln zł straty netto – wynika z raportu grupy.