Newag ma powody do zadowolenia. Czterokrotny wzrost zysku

Newag na poziomie skonsolidowanym osiągnął w 2018 roku 1,02 mld zł przychodów, 164,39 mln zł EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek i amortyzacją), 93,4 mln zł zysku z działalności operacyjnej i 57,3 mln zł zysku netto – wynika z wstępnych i niezaudytowanych danych spółki. W 2017 roku zysk netto Newagu wyniósł 14,8 mln zł, co oznacza wzrost o 287 proc.