Nevomo idzie za granicę. Start-up che pozyskać nowe rynki

Nevomo rozszerza zasięg swojej działalności i rozpoczyna europejską ekspansję. Start-up nawiązał współpracę z EUREF-Campus Düsseldorf oraz Uniwersytetem Nauk Stosowanych Emden/Leer w Niemczech. Zapowiada także otwarcie nowej, szwajcarskiej filii spółki, która odpowiedzialna będzie za współpracę z podmiotami ze Szwajcarii, Francji oraz Włoch.