Napęd wodorowy w pociągach. Różne zdania Pesy i Newagu

Napęd wodorowy pociągów ma być jednym z pomysłów na zieloną rewolucję w polskim kolejnictwie. Dwaj polscy producenci taboru kolejowego mają jednak nieco inne stanowiska w na temat sensu budowy wodorowych pociągów pasażerskich. Pesa chce iść w tym kierunku, Newag jest sceptyczny.