Mniejszy ruch na autostradach przełożył się im na mniejsze przychody

W ubiegłym roku przychody Stalexportu Autostrady spadły – za sprawą mniejszego ruchu wynikającego z pandemicznych obostrzeń – o prawie 18 proc. Zysk spółki jednak wzrósł w porównaniu z 2019 rokiem o 15 proc.