Mniejsze przychody OT Logistics, ale także mniejszy dług

Grupa kapitałowa OT Logistics w pierwszych trzech kwartałach roku 2020 roku odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 632,5 mln zł wobec 758,7 mln zł rok wcześniej, strata netto wyniosła 52,9 mln zł wobec 26,5 mln zł w 2019 roku.