Minister infrastruktury zapowiada intermodalną ofensywę

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział podczas EEC Online dalsze wsparcie dla rozwoju przewozów intermodalnych w Polsce. Ma temu służyć m.in. dokument strategiczny „Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r., z perspektywą do roku 2040”. Po konsultacjach międzyresortowych zostanie on zatwierdzony przez Radę Ministrów.