Lotos Kolej z ważnym unijnym pozwoleniem

Kolejowa spółka przewozowa grupy Lotos otrzymała pozwolenie na korzystanie z unijnej procedury tranzytu dla towarów przewożonych koleją. Wdrożenie tej procedury przyspieszy proces i poprawi dokładność rozkładu jazdy w przewozach towarowych Lotos Kolej – podał Lotos.