Konsorcjum Pozbudu z najniższą ceną w przetargu PKP Intercity

Oferta konsorcjum Pozbudu i Mag-Train (lider konsorcjum) jest najtańsza w przetargu na remont wagonów ogłoszonym przez PKP Intercity – poinformowała spółka. Wartość oferty konsorcjum to 132,6 mln zł brutto.