Kolejowy dołek martwi budowlańców

Sektor budownictwa kolejowego oczekuje jak najszybszego ożywienia w przetargach PKP PLK, ponieważ brak nowych zamówień odbija się nie tylko na generalnych wykonawcach, ale na całym łańcuchu dostaw dla branży kolejowej – podkreśla Wiesław Nowak, prezes grupy ZUE.