Kolej żyje z (dotowanych) przewozów pasażerskich

Ponad 230 tys. km liczyła w 2017 roku sieć kolei w 27 krajach UE (bez Malty) oraz w Norwegii i Szwajcarii i wydłużyła się o 0,1 proc. w porównaniu z 2016 r. Prawie połowa łącznej długości tych tras przypadała na cztery kraje – Niemcy (39,2 tys. km), Francję (28,7 tys. km), Włochy (19,98 tys. km) i Polskę (19,25 tys. km). Najkrótszą sieć miał Luksemburg (275 km). Na sieć kolei dużych prędkości przypadało tylko 7972 km tras, tj. 3,5 proc. łącznej długości sieci w analizowanych krajach.