Kolej Plus na nowych torach

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która pracuje nad 13 inwestycjami zgłoszonymi do programu Kolej Plus, zakładającego wsparcie państwa dla lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej, rozpoczęła realizację jego II etapu. Chodzi o opracowanie tzw. wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.