Grzegorz Witkowski nowym wiceministrem infrastruktury

Grzegorz Witkowski został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury.