Finlandia: niemal całkowicie wstrzymany ruch kolejowy

Z powodu strajku maszynistów w piątek w całym kraju niemal całkowicie wstrzymany został kolejowy ruch pasażerski i towarowy. Odwołana została większość pociągów kolei podmiejskich i dalekobieżnych. Część kolejarzy sprzeciwia się polityce personalnej narodowego przewoźnika.