FBSerwis z nowym kontraktem w portfelu zamówień

Spółka, której udziałowcami są Budimex i Ferrovial, podpisała z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Bytomiu kontrakt poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia drogowego.