Dalej niż 350 km? Tylko koleją

Trzeba znaleźć sposób na przekonanie transport drogowego, by w przewozach na dystansie 350 kilometrów powszechnie korzystał z usług transportu kolejowego – wynika z wypowiedzi prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Ignacego Góry na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.