Cztery kraje otwarte dla niemieckich lokomotyw towarowych

Alstom podpisał umowę na wyposażenie 50 lokomotyw towarowych DE 18 produkowanych przez kilońską firmę Vossloh Locomotives w system sygnalizacji pokładowej Atlas oparty na ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem).