Co z wykupem gruntów pod Centralny Port Komunikacyjny?

Negocjacje dotyczące wykupu ziemi pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego dotychczas się nie rozpoczęły; aby mogło to nastąpić musi być bardzo precyzyjnie wyznaczony obszar inwestycji, co stanie się po opracowaniu planu generalnego CPK – podał Konrad Majszyk ze spółki CPK.