Bez tej prawnej protezy potknie się cały program inwestycyjny

– Skutki przyjętej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie kładą kres funkcjonowaniu specustaw w budownictwie infrastrukturalnym. Nie będzie uproszczeń w procedurach wydawania środowiskowych uwarunkowań inwestycji. W warunkach niedoskonałego procesu przygotowania dokumentacji projektu oraz przewlekłego rozpatrywania przez sądy odwołań od projektowanych inwestycji, grozi to paraliżem wielu z nich – twierdzi Jakub Majewski, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim i prezes Fundacji ProKolej.