Belgia zdecydowała o zaskarżeniu do TSUE pakietu mobilności

Rząd Belgii poinformował, że zdecydował się wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE ws. zapisów pakietu mobilności, czyli nowych unijnych przepisów dot. przewoźników drogowych. Skarga dotyczy operacji kabotażowych w transporcie.