Bank BNP Paribas agentem dużego kredytu dla firmy logistycznej

Bank BNP Paribas będzie pełnił rolę agenta kredytu w konsorcjum, które przyznało spółce CLIP Logistyka finansowanie o łącznej wartości 140 mln euro. Umowa pozwoli na refinansowanie zadłużenia, a także zapewni spółce środki na dalsze inwestycje.